Üniversitemiz senatosunun 13.07.2017 tarihinde aldığı karar doğrultusunda "Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine, noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine veya yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ilişik kesme işlemlerinin yapılmış olması şartı ile yazılı olarak başvurmaları halinde posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak adreslerine teslim edilir."

NOT:Kargo ile Diploma talep eden öğrencilerimizin öğrenci bilgi sistemi üzerinden  ilişik kesme işlemlerini yapmış olmaları gerekmektedir.

 

 

Etiket: MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ; DİPLOMANIZ EVİNİZDE!

Dosya Adı Tarih Boyutu
Kargo İle Diploma Talep Dilekçesi.docx 5.03.2019 13:50:31 2,21 MB İndir Göster