Diploma İşlemleri

Diplomanızı alabilmeniz için öncelikli olarak İLİŞİK KESME işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

İlişik Kesme işlemini 3 farklı şekilde yapabilirsiniz:

1-Öğrenci Bilgi Sisteminizde bulunan “İlişik Kesme Talebinde Bulun” seçeneğinden başlatabilir,

2-Bölümünüz Öğrenci İşleri ile irtibata geçerek online başlatılmasını isteyebilir,

3-Bölümünüz Öğrenci İşlerinden fiziki olarak alacağınız İLİŞİK KESME FORMU’nu ilgili birimlere onaylatarak,

İlişik kesme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Diploma Teslim Alma İşlemleri

İlişik Kesme işlemini tamamladıktan sonra 4 farklı şekilde Diplomanızı teslim alabilirsiniz:

1-Şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma ve Mezuniyet İşleri Şube Müdürlüğü/Diploma Bürosuna başvurarak,

2-Diploma Bürosuna şahsen gelemeyecek durumdaki mezunlarımız, noter onaylı vekaletnamelerini (vekaletin aslını) ibraz eden vekilleri aracılığı ile,

3-Hak sahibinin yurt dışında bulunması halinde Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış vekaletname ile,

4-Kargo İle Diploma Talep Dilekçesi formunu (okunaklı ve imzalı şekilde) ve form üzerindeki ek belgeler ile                  (Kargo ile Diploma Talep Dilekçesi için Tıklayınız) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kargo ile başvurmanız halinde adresinize Posta yolu ile iadeli taahhütlü alıcı ödemeli gönderilerek,

diplomanızı teslim alabilirsiniz.

Not: İlişik Kesme İşleminin 4 farklı teslim işlemi içinde yapılması zorunludur.

Diplomasını Kaybedenlerin Yapması Gerekenler

Diplomasını Kaybeden Kişi:

1- Durumunu anlatan Gerekçeli Başvuru Dilekçesi(adres, telefon ve imzalı),

2-Diplomasını Kaybedenler için Başvuru Dilekçe Formu (Form için Tıklayınız)

3-Yurt genelinde yayımlanan gazetelerden birine verilen zayi ilanı (gazete zayi ilanı kupon gibi değil, gazete sayfasının tamamı eklenmelidir),

4-Kimlik fotokopisi (1 adet)

belgeleri ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması sonrasında, üniversite yönetim kurulunun uygun kararı ile 2. Nüsha diploma düzenlenir.

Not: Diplomaları T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan programlardan mezun olanların 2. Nüsha diplomaları kendilerine verilmeden önce tescil işlemleri için Sağlık  Bakanlı'ğın yetkilendirdiği makamlara onay için gönderildiğinden teslim süresinde gecikmeler yaşanabilir.

 

Adres:

Yalova Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Merkez Yerleşke Çınarcık Yolu Üzeri Merkez / YALOVA

İrtibat Telefonları: +90 226 815 57 66 – 57 69

 

 

Diploma sorgulama için tıklayınız

Kargo ile diploma talebi için tıklayınız

Etiket: Diploma Sorgulama ve Mezuniyet İşlemleri