Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Dikkatine

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Kayıtlı öğrencilerin azami sürelerinin başlangıç tarihi, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılıdır.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 27.09.2021 tarihli kararı uyarınca; “…bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dâhil ilişiği kesilecek önlisans ve lisans öğrencileri için, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek; hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı,” harf notuyla başarısız olduğu bütün derslerden iki ek sınav hakkı verilecek olup ek sınavlara ilişkin takvim daha sonra açıklanacaktır.

İki ek sınav başvurusu, 03 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak olup Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.10.2021 tarihli kararı uyarınca 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecektir. İlgililerin belirtilen tarihlerde kayıtlı oldukları akademik birime ekteki dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Etiket: Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Dikkatine

Dosya Adı Tarih Boyutu
EK SINAV BAŞVURU FORMU.docx 21.12.2021 23:04:35 37,39 KB İndir Göster