2023-2024 akademik yılında kendi imkanları ile yerleşen uluslararası öğrenci başvuru sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarının Kabul mektupları başvuru esnasında kullanılan mail adreslerine 17-21 temmuz 2023 tarihleri arasında iletilecektir.

KESİN KAYIT ESNASINDA TESLİM EDİLMESİ İSTENEN BELGELER

Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri 07-11 Ağustos 2023 tarihlleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na vererek kesin kayıtlarını yaptırırabilirler.

a) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi”nin aslı,

b) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış lise diplomasının Türkçe çevirisi,

c) Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış Türkçe çevirisi,

ç) İlgili sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış Türkçe çevirisi,

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış fotokopisi,

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.),

f) Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınacak "Öğrenim Vizesi",

g) 2 adet vesikalık fotoğraf,

ğ) Türkçe yeterlik belgesi, (Eğitim dili   tamamen yabancı dilde olanlar hariç olmak üzere Türkçe yeterlik belgesi (B Düzeyi) olmayanlar 1 yıl süre ile Türkçe hazırlık okuyacak olup, bu süre içinde yeterlik  belgesi getirmeyenlerin kaydı silinir. 

h) Çift uyruklu öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüklerinden alınabilir.),

ı) Maddi güvence belgesi (Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.).

 

Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda yapılacaktır.

E-mail adresine gelen Kabul Mektubu kayıt esnasında ibraz edilecektir.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim ücretleri ve Akademik Takvim ekte yer almaktadır.

Etiket: 2023-2024 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI

Dosya Adı Tarih Boyutu
2023-2024 Uluslarası Öğrenci Öğrenim Ücretleri.xlsx 27.07.2023 16:12:26 11,42 KB İndir Göster
2023-2024 Akademik Takvimi.pdf 18.07.2023 08:54:36 156,21 KB İndir Göster