2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURDIŞINDAN KABUL EDİLECEK YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

KAYIT YERİ: Yalova Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

KAYIT YERİ ADRESİ: Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Çınarcık Yolu Üzeri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası 77200 YALOVA

KAYIT TARİHLERİ: 16 Ağustos 2021 – 20 Ağustos 2021

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1- Kayıt işlemi için öğrencinin kendisinin bulunması gerekmektedir.

2-Kabul mektupu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

3-Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak “Denklik Belgesi”nin aslı, Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış lise diplomasının Türkçe çevirisi

4-Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış Türkçe çevirisi

5- İlgili sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış Türkçe çevirisi

6-Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış fotokopisi

7-Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.)

8-Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınacak "Öğrenim Vizesi"

9- Dört adet vesikalık fotoğraf

10-Türkçe yeterlik belgesi

11-Çift uyruklu öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüklerinden alınabilir.)

12-Maddi güvence belgesi (Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.)

13-Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından verilen İkamet İzin Belgesi Fotokopisi.İkamet İzin Belgesi olmayan öğrenciler gerekli evrakları hazırlayarak göç idaresinden randevu alarak başvuruda bulunacak. İkamet izin belgesi süresi biten öğrenciler yenileme için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

1-Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılır.

2-Başvuru koşullarında belirtilen belgeleri ilgili birime vermekle yükümlüdür

3-Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde Üniversiteye bildirmekle yükümlüdür.

4-İkamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgeleyerek mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla yükümlüdür.

5-İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmişlerse, ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla yükümlüdür.

6-İkamet adreslerini değiştirmişlerse, bu değişikliği 48 saat içinde üniversiteye, ayrıldıkları ve adreslerini naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle yükümlüdür

Etiket: 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURDIŞINDAN KABUL EDİLECEK YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ