Üniversitemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okulu uygulamasına son verildiğinden öğrencilerimizin birimlerinin onayı ile diğer Üniversitelerin açmış olduğu Yaz Öğretiminden en fazla 12 saat ders alabilmelerine Üniversite Senatosu 16.03.2017 gün ve 109 sayılı toplantısı ile karar verilmiştir. 

Etiket: Yaz Öğretimi