Asil ve Yedek Olarak Üniversitemize Yerleşen Yabancı Uyruklu Öğrenci listesi için tıklayınız.

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci olarak Üniversitemizde okumak isteyen adayların başvuruları komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve yerleştirme işlemi yapılmıştır. Yerleştirme listesinde ASİL olarak Üniversitemize yerleştirmesi yapılmış adaylara Kabul Mektubu gönderilecektir.

Yurt dışından öğrenci kabulü işlemleri  sonucunda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adayların kesin kayıt  işlemleri asil adayların 10-11 Eylül  2018 tarihleri arasında, asil adaylardan kayıt yaptırmayan olması halinde belirlenen yedek adayların kayıtları da  12-13 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

 Yedek olarak yerleşen öğrencilerin kayıtları sabah 09:00 da başlayacak olup, sırasına göre 2 şer saatlik periyotlarda bir sonraki yedeğe kayıt sırası gelecektir.


Akademik Program Yedek Sayısı
Endüstri Mühendisliği 4
Enerji Sistemleri Mühendisliği 4
Kimya ve Süreç Mühendisliği 2
Polimer Mühendisliği 1
Ulaştırma Mühendisliği 1
İktisat 2
İktisat (İÖ) 1
Uluslararası İlişkiler (İng) 4
Uluslarası Ticaret ve Finansman 1

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak “Denklik Belgesi”nin aslı,

b) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış lise diplomasının Türkçe çevirisi,

c) Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış Türkçe çevirisi,

ç) İlgili sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış Türkçe çevirisi,

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış fotokopisi,

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.),

f) Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınacak "Öğrenim Vizesi",

g) 4 adet vesikalık fotoğraf,

ğ) Türkçe yeterlik belgesi,

h) Çift uyruklu öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüklerinden alınabilir.)

ı) Maddi güvence belgesi (Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.) 

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşlığından ayrıldıklarını belirten adayların T.C. vatandaşlığından ayrıldıklarına dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alacakları belge ile durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

KAYIT YERİ

Kayıtlar Yalova Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca yapılacaktır. 

 

Harç Ücreti Tablosu

Etiket: 2018-Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sonuçları ve Kayıt Duyurusu