2017-2018 Bahar Yarıyılı Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru-Dğerlendirme-Kayıt Tarihleri için tıklayınız.

 Yatay Geçiş Başvuru Formu

 

GEREKLİ BELGELER:

 

 1- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü yıla ait bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri 

 

 2- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin (Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi

 

3- Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

 

4- Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

 

5- İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10'u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi

 

6- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

 

7- Öğrenci Belgesi


Başvurular ilgili Meslek Yüksekokullara yapılacaktır.

Etiket: 2017-2018 Bahar Yarıyılı Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları